Krystaller, meditasjon og annet

Krystaller, meditasjon og annet

Det er mer mellom himmel og jord enn man vet og i alle år har kloke koner og kloke menn sett mulighetene med det abstrakte, det skjulte og det underlige. I alle år har de møtt motstand og i mange tilfeller blitt forsøkt latterliggjort ettersom det er vanskelig å måle resultatene av deres behandling.

I dag så ser industriland en økning i denne type behandlinger og filosofier, ofte kalt ”New Age”. Det er alltid mye diskusjon rundt dette ettersom det kan virke absurd for de som ikke tror på det.

Samtidig begynner man å få mange stemmer som snakker varmt om denne type behandling og om filosofien. Mange kan vise til at dette har hjulpet dem både i forhold til å øke deres livskvalitet og i forhold til å sikre at man kommer raskere tilbake fra sportskader.

Det er også de som ikke føler noen forskjell og derfor hevder at dette ikke virker. Det som synes å være klart er at effekten vil variere avhengig av person og at man derfor ikke kan si at en metode fungerer for alle.

Krystaller

Krystaller formes av krefter under jordskorpen og har vært brukt som dekorasjon, i smykker og som medisin. Forskjellige mineraler og andre stoffer inngår i formeringen av krystallene, og derfor så har man også klassifisert krystallene i forhold til farge, sammensetning og størrelse.

I forhold til medisinsk bruk så mener behandlere at mennesker kan bruke krystallene til å trekke ut sykdom fra kroppen, behandle betennelser, hjelpe på sinnsstemningen og mye mer.

For å få en slik effekt fra krystallene så må pasienten finne roen i seg selv, ofte gjennom meditasjon, og føle krystallens energifelt. Så skal man sørge for at eget energifelt blir likt krystallens energifelt.

Mange utøvere velger å ha krystaller inkorporert i smykker eller ha dem i lommen eller andre steder så krystallen hele tiden hjelper med å holde energinivået stabilt.
Andre velger å kun bruke dem når de hviler eller skal behandle en skade.
Uansett hvordan man velger å bruke krystaller så har det vist seg at dette kan hjelpe både i forhold til å yte mer i den valgte sporten og i forhold til å komme seg raskere etter skade.

Meditasjon

Meditasjon kan brukes alene eller i kombinasjon med andre behandlingsmåter. Formålet med meditasjonen er å komme i kontakt med sjelen, med ens indre. Dette har vist seg å hjelpe spesielt for de som ønsker å yte mer i sin valgte sportsgren. Utøvere får mer overskudd og mer fokus.

Meditasjon brukes også sammen med for.eks. krystaller eller mindfullness trening. Tanken bak er at alt henger sammen og derfor må man sørge for at sinnet også er engasjert når man trener kroppen.

Akupunktur

Fra gammelt av i Kina så har man brukt nåler og trykk mot spesielle punkter på kroppen for å behandle skader og problemer.
Tanken bak er at man kan løse opp i opphopning av avfallsstoffer og mye mer ved å bruke målbevisst og bestemt trykk mot trigger punkter.

Behandling med nåler

Mange begynner med behandling med nåler. Her stikker behandleren nåler inn i det øverste hudlaget på forskjellige punkter rundt om på kroppen. Pasienten vil fort oppleve en lindring andre steder på kroppen.

Press på spesifikke punkter

En del velger å bruke massasje istedenfor nåler. I slike tilfeller vil de legge press på spesifikke triggerpunkter og på denne måten håpe å åpne blokkeringer. Både øret og under foten har mange triggerpunkter.

Ved å massere spesifikke punkter under foten så vil man kunne løse opp i blokkeringer i hjertet og hjernen. Man vil kunne behandle nyren og leveren og hjelpe dem å fungere bedre.

Denne type behandling har vist seg å være svært passende for sportsutøvere. Massasje har alltid vært til hjelp for slitne muskler, men en erfaren massør som kan akupunktur kan gjøre så mye, mye mer.

Behandling med varme steiner

Det er flere måter å bruke varme steiner, vulkanske steiner på. Noen velger å bare legge dem på problem områder, mens andre inkluderer massasje og bruker steinene aktivt i dette. Målet er at steinene skal ikke bare varme opp musklene, men også trekke ut betennelse og fungere både som en behandling og forebyggende. Slik sett så kan man si at dette er akupunktur med steiner i fokus.